2.5.2024Allmänt, Nyheter

Hämeenaho får nya idéer om ansvarsfull utveckling från Europa.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet, och det kräver en öppen attityd och öppna dörrar för nya influenser och utvecklingsidéer. Därför har våra män riktat sig till europeiska aktörer för besök.

Duisburg besök i mars.

– I mars besökte vi Duisburg för att kolla in ny utrustning för hantering av metallskrot. Eftersom vi är verksamma inom cirkulär ekonomi, måste vi som ansvarsfull aktör känna till de modernaste och mest miljövänliga lösningarna, säger Hämeenahos försäljningschef Antti Pasanen.

Under samma resa hade vårt team möjligheten att bekanta sig med inte bara den senaste teknologin inom branschen, utan även driftsmiljön för ett tyskt stålverk.

Och som man kan förvänta sig, syntes den tyska ordningen på fabriksområdet.

– Fabriken var väldigt ren och allt var i god ordning. Fabriken ligger mitt i det normala tyska livet, så ordning och ansvar gäller inte bara för områdets interna ordning, säger Antti och syftar på buller och andra utsläpp, samt hanteringen av fabrikslogistiken.

Hur jämför Antti Pasanen internationell verksamhet med Hämeenahos verksamhet?

– Alla aktörer i Finland och utomlands har utrymme för förbättringar. När det gäller Hämeenahos verksamhet och ansvarsfullhet kunde vi ge oss själva feedbacken att vi är på en bra nivå och definitivt på rätt väg.

Mässa i München i maj.

Och resan fortsätter till Bayern, Tyskland, för en mässa 13-15.5.2024. IFAT-mässan, som hålls vartannat år, är världens ledande mässa för vatten-, avlopps-, avfalls- och råvaruhantering. Ett av huvudteman för Münchenmässan är att uppmuntra människor att tänka på hållbar utveckling på ett innovativt sätt. År 2022 besökte 119 000 besökare från 155 länder IFAT-mässan, så innovation inom cirkulär ekonomi och ansvarsfullhet är inte begränsad av möjligheterna till olika tidzoner.

– Vi har redan arrangerat möten, och vårt främsta syfte med mässan är att utforska nya teknologier och utrustningar, även när det gäller infrastrukturbyggande, säger Antti Pasanen.

Så snart våra män har återvänt från München till Brahestad, kommer vi att berätta vad vi har lärt oss från mässan. Har elektriskt drivna arbetsmaskiner och utrustning utvecklats, eller håller andra energikällor på att ta över för fossila bränslen?

Läs mer om vårt ansvar.

I huvudbilden: Tero, Jari och Antti samt Carl och Peter från Österrike.

Artikelbilder: IFAT-mässan 2022, mediatjänst