22.2.2024Nyheter

Vår webbplats kommer att förnyas

Vi kommer att lyfta fram våra tjänster och vår verksamhet i större utsträckning i framtiden.

Innehållet på hameenaho.fi har utökats och vi kommer att fortsätta att förbättra webbplatsen. Vi har redan publicerat den första versionen av vår mer omfattande webbplats. Bilderna som producerats under hösten används nu också på våra webbsidor. Arbetet pågår dock fortfarande, och i början av året är vår plan att lägga särskild vikt vid innehållet på våra tjänstesidor för att bättre återspegla vårt arbete och de fördelar vi erbjuder våra kunder.

I syfte att utvecklas förnyar vi även våra nättjänster. I framtiden kommer vi att berätta mer detaljerat och mer öppet om vår verksamhet – särskilt om hur vi uppfyller våra löften på ett sätt som både är ansvarsfullt och som gynnar våra kunder.

Jari Muotio

Ordförande, Verksamhetschef/Infrastruktur