Skip to main content

Nyheter

Suodata kiinnostuksesi mukaan

2.5.2024 Allmänt, Nyheter

Hämeenahos strategiarbete  

Strategiarbetet är som bäst ett samarbete som leder till konkreta resultat. För att uppnå detta måste den externa partnern förstå sin kunds verksamhet, och den som uppdaterar sin strategi måste visa förändringsvilja och öppet kommunicera företagets aktuella tillstånd utöver målen.

Lue lisää

2.5.2024 Allmänt, Nyheter

Hämeenahos förnyade företag

Hos Hämeenaho hade man insett behovet av en reform och stora förändringar sattes igång sommaren 2023. VD:n byttes ut, mer personal anställdes, en ledningsgrupp bildades, varumärkesarbetet påbörjades och även strategiarbetet inleddes senhösten 2023.

Lue lisää