2.5.2024Allmänt, Nyheter

Hämeenahos förnyade företag

Hos Hämeenaho hade man insett behovet av en reform och stora förändringar sattes igång sommaren 2023. VD:n byttes ut, mer personal anställdes, en ledningsgrupp bildades, varumärkesarbetet påbörjades och även strategiarbetet inleddes senhösten 2023.

Hos Hämeenaho hade man insett behovet av en reform och stora förändringar sattes igång sommaren 2023. VD:n byttes ut, mer personal anställdes, en ledningsgrupp bildades, varumärkesarbetet påbörjades och även strategiarbetet inleddes senhösten 2023. Familjeföretagets väsentliga delar glömdes inte bort i den strängt schemalagda reformen.

– Jag började officiellt som VD hösten 2023. Jag pratade med personalen och presenterade mig på arbetsplatserna. För mig stod det klart att förändringen var förväntad och att förväntningarna är höga, säger VD Pauli Sarpola.

Familjeföretagets värderingar är grunden för allt

Ägarbröderna ville modernisera verksamheten samtidigt som de villa hålla fast vid familjeföretagets värderingar som grund för verksamheten. Hämeenaho sysselsätter ca. 150 personer och ca. 80 underleverantörer.

– Att ta hand om vår personal och att vara ärliga i vår verksamhet är viktiga punkter för oss. Vi måste också komma ihåg hur många hushåll vi försörjer, Antti Pasanen påminner om grundläggande ansvar även under reformen.

– Tid, teknologin och kraven utvecklas och vi vill vara med i utvecklingen, säger Antti om företagets ambitioner.

Hos Hämeenaho vill vi att långa arbetsrelationer och företagets historia fortsätter att utgöra en kontinuitet även i framtiden.

Positiv feedback uppmuntrar till ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Under våren 2024 har reformen hos Hämeenaho fortskridit och konkretiserats som synliga utvecklingssteg för alla. Ändå måste man alltid hålla sig ajour och lyssna på hur olika parter har tagit emot reformen.

– Genom att besöka de olika arbetsplatserna har vi fått positiva besked om förändringarna, och att ledningen faktiskt pratar och ser vad som verkligen händer på arbetsplatserna, säger VD Pauli Sarpola.

Samtidigt påpekar Pauli att det inte handlar om introduktionsarbete under reformfasen, utan ledningsgruppen bokar regelbundet dagar för att bekanta sig med arbetsplatserna.

Även kunder och andra intressenter har uttryckt sina åsikter om det nya Hämeenaho.

– Jag har fått direkt feedback både från kunder och partners. Det har varit fantastiskt att höra från dem hur positivt våra förändringar har mottagits, säger Pauli nöjt.

Hämeenaho vill i enlighet med familjeföretagets värderingar öppet kommunicera sitt utvecklingsarbete även externt.

I videon med undertexter kan du se och lyssna mer i detalj på Anttis och Paulis berättelse om Hämeenahos reform.

Om videospelningen inte fungerar, klicka på länken:

Se videon (på finska)