Vad är ansvarsfullhet?

Ansvarsfullhet betyder eftertänksamma handlingar i vardagen av både företaget och individen – inte bara vaga nyhetsrubriker eller högtidliga tal. Genom att handla ansvarsfullt kan vi påverka både miljön, andra människor och samhället, vilket möjliggör en bättre och mer hållbar verksamhet.

Miljöeffekter av ansvarsfulla handlingar:

 • Bekämpning av klimatförändringar
 • Minskad konsumtion av energi, råvaror och material
 • Bevarande av naturresurser och ekosystem
 • Bevarande av vattensystem, luft och jord i sina naturliga tillstånd
 • En längre livscykel för produkter och material genom den cirkulära ekonomin

Ansvarsfullhet handlar inte bara om värderingar, utan det är konkreta handlingar som syns i vår verksamhet. Det kan röra sig om ärlighet eller att var och en sköter sina arbetsuppgifter.

Det är arbetsgivaren som möjliggör ansvarsfullhet

En förutsättning för en ansvarsfull verksamhet är att företaget gör det möjligt att utföra det dagliga arbetet på ett ansvarsfullt sätt. När det gäller miljöansvar innebär det utbyte av praktisk information om till exempel var miljöskadliga ämnen eller återvinningsbart material ska placeras. Det innebär att dela och informera om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att behandla alla människor lika.

Sociala effekter av ansvarsfulla handlingar:

 • Välbefinnande på jobbet
 • Tydliga arbetsmetoder
 • Ökad interaktion genom inkludering
 • Tolerans och hänsyn till andra stärker arbetsgemenskapen
 • En säker och hälsosam arbetsgemenskap
 • Främjande av sysselsättning och ekonomiskt välbefinnande i det regionala samhället

Företaget måste föregå med gott exempel

Genom att handla ansvarsfullt föregår företaget med gott exempel för hela arbetsgemenskapen. Företaget uppfyller alla rättsliga krav och skyldigheter och följer god företagssed utan att gå in i gråzoner. Företaget bibehåller affärsmoralen även i tuffa konkurrenssituationer, vi betalar skatter och löner i tid och implementerar skydd av personuppgifter på ett säkert sätt.

Varför lönar sig ansvarsfullhet?

År 2023 bytte 55,7 % av storföretagen underleverantörer eller leverantörer på grund av bristande efterlevnad av deras ansvarsåtaganden. Av dessa var fler än hälften (65,3 %) industriella underleverantörer.

Källa: OP Undersökningen av storföretag (bild endast på finska)

Ledande aktörer inom ansvarsfullhet går ut som vinnare

Ansvarsfullhet är inte kopplat till trender eller ekonomiska konjunkturer, utan är ett permanent tillstånd vars betydelse ständigt ökar. Att utveckla vår verksamhet enligt ansvarsfullhetsprinciperna ger oss en konkurrensfördel.

Ansvar handlar också om:

 • Kostnadsbesparingar
 • Riskhantering
 • Upprätthållande av företagets och arbetsgivares rykte
 • Möjlighet till nya affärsaktiviteter
 • Etisk hållbar företagsverksamhet

Hämeenahos ansvarsfullhetsprinciper

 • Historia: vi har verkat inom den cirkulära ekonomin sedan 1960-talet och våra familjeföretagsprinciper inkluderar en låg hierarki och enkel kommunikation.
 • Kontinuerlig utveckling: företagets utvecklingsverksamhet styrs av ansvarsfullhet, vilket framför allt återspeglas i hur vi tar hand om vår anställda och beaktar miljön i allt vi gör.
 • Attityd: ”Vi är mer ansvarsfulla än…” Vi har ingen anledning att jämföra oss själva med andra aktörer. Vi vet att vi är ansvarsfulla eftersom grunden för ansvarsfullhet har lagts för flera årtionden sedan och vi strävar efter att förbli en ledande aktör inom ansvarsfullhet.
 • Transparens: vi informerar vår personal om företagets angelägenheter precis som de är. Detta är en förutsättning för att våra medarbetare ska engagera sig i utvecklingen av företaget och dess verksamhet.
 • Integritet: vi är ärliga mot våra medarbetare, kunder, partners och andra intressenter.

Ansvarsfulla handlingar är en del av vår arbetshistoria. Läs mer: