Vi gör löften till verklighet

För oss är hantering av massflöden i den cirkulära ekonomin ett sätt att förverkliga våra kunders visioner om en mer hållbar morgondag. Med familjeföretagets principer, berikad av omfattande erfarenhet och expertis, och utrustad med den mest avancerade tekniken i branschen, omvandlar vi löften till konkreta lösningar.

Vi agerar fortsättningsvis ansvarsfullt och står i det främsta ledet i den gröna omställningen.

Jari Muotio
hpj, Ordförande, Verksamhetschef/Infrastruktur

Riktiga människor i ett genuint familjeföretag

Vi kommer från Brahestad i Norra Österbotten, och vi driver stolt vidare familjeföretaget Hämeenaho. Pentti grundade Hämeenaho på redan 1960-talet, hans vision var ett företag som går från ord till handling och där de anställda ska trivas i sitt arbete. Idag har vi runt 150 anställda och runt 80 underleverantörer. Många av våra medarbetare har varit anställda hos Hämeenaho i över 20 år.

Vi fortsätter att växa, men vi kommer alltid att förbli ett lättillgängligt och lösningsorienterat familjeföretag. Det är helt enkelt sådana vi är – vi håller vad vi lovar.

Den gröna omställningen gäller oss alla 

Den cirkulära ekonomin låg till grund för vårt företag och den andra generationen Hämeenaho fortsätter nu i samma fotspår. Vi transporterar fortfarande metall, jord och maskiner – samtidigt som vi hjälper våra kunder i deras gröna omställning. Tack vare vår gedigna erfarenhet, goda planering och vår allt grönare maskinpark kan vi efterlämna ett så litet koldioxidavtryck som möjligt. Vi håller vad vi lovar, och tillsammans med oss blir det lättare för er att uppfylla era miljömål.

Våra tjänster

De tjänster vi erbjuder kretsar kring den cirkulära ekonomin. Vi samlar in biprodukter från stålproduktion och bearbetnings- och avfallsmaterial från metallindustrin. Vi förädlar dessa biprodukter och levererar det återvunna materialet till våra uppdragsgivare.

Markarbeten relaterade till utbyggnad av infrastruktur är också en betydande del av vår verksamhet. Vi har varit involverade i energi- och vindkraftsprojekt i olika delar av Finland i flera år, och våra planer på att expandera till Sverige har redan förverkligats.

Detta är våra huvudtjänster:

Hantering av biprodukter Markentreprenad Fabrikstjänster Uthyrning av arbetsmaskiner Projektarbeten

Vi lever upp till våra certifikat

Vi är redan miljö- och kvalitetscertifierade, och vi kommer att bli arbetsmiljöcertifierade i början av 2024. Certifikaten kommer att hänga på väggarna i våra kontor, men det viktigaste för oss är att omsätta dessa standarder i praktiken.

Vårt mål är att överträffa de officiella ansvarskraven. Därigenom kan vi göra skillnad för våra kunders konkurrenskraft.

Berätta gärna mer om era projekt och kvalitetskrav

Kuuntelemme tarkalla korvalla laadulliset vaatimuksesi ja tavoitteenamme on hyvällä suunnittelulla ja teoilla ylittää ne. Olemme kuulolla, mikäli tarvitset: 

  • hantering av biprodukter
  • markentreprenad
  • hantering av biprodukter på fabriksområdet
  • hyra av arbetsmaskiner till fabriksområdet
  • projektverksamhet

Antti och Pauli berättar gärna mer om hur vi kan tillgodose era behov.