Principerna bakom den cirkulära ekonomin och familjeföretagarandan manifesterar sig i vårt arbete

Vår företagshistoria är vår styrka, men vi behöver också utvecklas. Hädanefter kommer vi att verka under varumärkesnamnet Hämeenaho. Pentti finns fortfarande i vårt officiella företagsnamn, och hans principer och familjeföretagarandan kommer att förbli en del av vår verksamhet. Det kanske bästa sättet att beskriva arvet efter min far är att besvara frågan ”Varför Hämeenaho?” I medarbetarundersökningen hösten 2023 var det vanligaste svaret: ”För att vi håller vad vi lovar”.

Jag anser att vår starka kompetens, flexibilitet och tillförlitlighet ligger bakom vår framgång. Arbetet har talat för sig självt.

Marja Kotisaari, ekonomiassistent, anställd på Hämeenaho sedan 2012

Tillsammans med våra kunder är vi en del av den gröna omställningen

En stor del av vår verksamhet har länge varit transport, bearbetning och återanvändning av biprodukter från metallindustrin och vi fortsätter att agera ansvarsfullt och stå i det främsta ledet i den gröna omställningen. Förutom metallåtervinning kan vi tillhandahålla stenkrossar för byggarbetsplatser och återanvända utvunnet stenmaterialet från grundläggningen i efterföljande anläggningsarbeten.

Miljöansvar kommer också att återspeglas i förnyelsen av vår utrustning. I framtiden kommer hela vår maskinpark att drivas av el- eller hybridmotorer.

Klimatmål och den gröna omställningen är stora utmaningar, men tillsammans med våra kunder bidrar vi gemensamt till att uppnå dessa mål.

En arbetsplats i två generationer

 • Vår verksamhet startade på 1960-talet vid stålfabriken Rautaruukki, numera SSAB.
 • Pentti Hämeenaho arbetade för Rautaruukki som en oberoende entreprenör tills han startade företaget år 1974.
 • Företaget satte redan från början stor vikt vid hårt arbete och nöjda medarbetare.
 • Penttis söner, Jari och Antti, inledde sin karriär i företaget redan som unga tonåringar. De städade fabriken och utförde däckarbeten på helger, kvällar och lov.
 • Pojkarna lärde sig tidigt att hantera arbetsmaskiner, i början med en 1,4 tons minigrävare och allt eftersom de blev äldre och började arbeta ”på riktigt” vid fabriken så avancerade de till en 4,5 tons grävmaskin. Pojkarna jobbade med att lasta järnvägsvagnar med en Åkerman med magnet.

Företaget började växa på 1990-talet

 • Den mest betydande händelsen i företagets historia ägde rum år 1994, när Hämeenaho köpte ett konkursbo av ett företag som specialiserat sig på slaggtransporter. Detta ökade antal fordon och fördubblade personalen.
 • I samma veva fick Hämeenaho även egen verkstad, och förutom slaggtransporter tog bearbetningen av detta över en betydande del av Hämeenahos verksamhet.
 • Nästa stora steg i utvecklingen var en renovering av en slaggbearbetningsanläggning och av verkstaden.
 • Hösten 2023 moderniserade Hämeenaho sitt ledningssystem och flyttade till en ny anläggning för att komma närmare verksamheten.

Vi lever upp till våra certifikat

Vi är redan miljö- och kvalitetscertifierade, och vi kommer att bli arbetsmiljöcertifierade i början av 2024. Certifikaten kommer att hänga på väggarna i våra kontor, men det viktigaste för oss är att omsätta dessa standarder i praktiken. Därför har vi också stärkt vår organisation så att vi kontinuerligt kan förbättra våra dagliga rutiner, vilket också kommer att gynna våra kunder.

Infrastruktur och cirkulär ekonomi

 • Markentreprenader och infrastrukturprojekt blev en allt viktigare del av Hämeenahos verksamhet i mitten av 2010-talet.
 • I synnerhet när det gäller vindkraft och andra energiprojekt har vi samlat på oss över ett decennium av erfarenhet.
 • Under årens gång har vi moderniserat vår maskinpark med mobila elektriska stenkrossar, och företaget driver egna täkter där vi utvinner sand, grus och krossad sten.
 • År 2023 hade Hämeenaho 150 anställda och vår omsättning för räkenskapsperioden 2022 var 30,2 miljoner euro.

I syfte att utvecklas förnyar vi även våra nättjänster. I framtiden kommer vi att berätta mer detaljerat och mer öppet om vår verksamhet – särskilt om hur vi uppfyller våra löften på ett sätt som både är ansvarsfullt och som gynnar våra kunder.

Jari Muotio
Ordförande, Verksamhetschef/Infrastruktur