Rapporteringskanal för visselblåsning

Visselblåsning är en tjänst som gör det möjligt att rapportera oegentligheter eller misstänkta oegentligheter.

Både Hämeenahos personal och utomstående aktörer kan använda visselblåsarformuläret för att rapportera misstänkta oegentligheter. Den rapporterade misstanken kan riktas mot en medlem i organisationen, en kund, en leverantör eller andra samarbetspartners.

Du kan till exempel rapportera följande: mutor, favorisering, manipulering av data, diskriminering, missbruk av företagsförmåner, hot eller påtryckningar, missbruk av ställning eller inflytande.

Rapporten kommer att behandlas fullständigt konfidentiellt och endast av personer som har rätt att behandla denna. Anmälaren förblir alltid anonym för den person som misstänks för en överträdelse. Rapportera en misstänkt överträdelse här. (På finska)