Tillsammans med våra medarbetare når vi framgång

Vi är ett familjeföretag med cirka 150 fast anställda. Vår verksamhet innefattar transport och hantering av industriella biprodukter, jord och tung utrustning och våra team ute på arbetsplatserna utför alltid arbetet enligt överenskommelse. Även företagets ägare är aktiva inom verksamheten och ledningsgruppen. Vi är stolta över att kunna grunda hela vår verksamhet på ömsesidigt förtroende.

Våra anställda är medvetna om att de är företagets representanter på arbetsplatserna. Under arbetets gång ligger vårt fokus på att på bästa sätt betjäna våra kunder.

Personalchef, Tuija Näppä

Arbetsbeskrivning

Vi värdesätter en person med ett mångsidigt kunnande, som är bekväm med att arbeta med arbetsmaskiner i en mängd olika miljöer. Om medarbetaren känner att denne helst vill arbeta med en specifik arbetsmaskin så går det också bra. Vi placerar aldrig någon i ett förutbestämt fack.

De flesta av våra medarbetare är maskinförare, men arbetsbeskrivningar och krav varierar beroende på position och medarbetarens kompetens. För underhållet av vår utrustning och ca. 200 arbetsmaskiner ansvarar montörer och eltekniker som specialiserat sig på tunga fordon. Arbetet består av mer än bara tidsbestämt serviceunderhål. Hjärtat i vår verksamhet, det vill säga våra montörer, behöver också underhålla utrustningen ute på fältet.

Bland våra tjänstemän finns arbetsledare, transportsamordnare, samt anställda inom ekonomi- och personaladministration. Inom företagets ledning finns förutom företagets VD även verksamhetschefer, en försäljningschef, en personalchef och en chef för ansvarsfrågor.

 • De flesta av våra medarbetare är fast anställda, när det gäller projektarbeten kan vi även rekrytera visstidsanställda medarbetare
 • Vi kräver normalt sett att medarbetaren har grundexamen i logistik eller anläggningsteknik, men vi anställer även personer med särskild erfarenhet inom branschen
 • Vi ingår utbildningsavtal för maskinförare och montörer i vår verkstad
 • Inför sommaren rekryterar vi vanligtvis maskinförare, verkstadsmontörer och vikarierande arbetsledare till våra byggarbetsplatser
 • Våra anställdas löner baseras på infrastrukturbranschens kollektivavtal och kollektivavtal för tjänstemän inom byggnadsbranschen

Vi har anställda som har jobbat hos oss i över 20 år, och även sådana som har lämnat oss och sedan återvänt för att fortsätta att arbeta hos oss

Jari Muotio
Styrelseordförande, Verksamhetschef / Infrastruktur

Genom god handledning lägger vi grunden för en bra arbetsrelation

Vi har en färdig handledningsmodell för nyanställda. Målet är att varje medarbetare ska känna att arbetet är både säkert och intressant att utföra.

 • Den nya medarbetaren får bekanta sig med våra arbetsmetoder, samt säkerhets- och kvalitetsaspekter
 • Efter den inledande fasen fortsätter handledningen på byggarbetsplatsen, där den nyanställdes utsedda handledare kommer att fungera som arbetsinstruktör
 • En medarbetare som kommer att jobba inom våra fabrikstjänster får handledning i vår kunds verksamhet, där vi även betonar arbetssäkerhet och ansvarsfullhet
 • Alla våra anställda måste ha ett giltigt arbetssäkerhetskort. Vi anordnar regelbundet utbildningar
 • Vi ordnar första hjälpen-utbildning efter behov. Vi säkerställer att tillräckligt många medarbetare i vårt företag och i våra olika verksamheter har genomgått första hjälpen-utbildning
 • Våra förmän genomgår en utbildning i tidigt stöd för att utveckla och garantera våra medarbetares välbefinnande genom proaktiva samtal

Läs mer om ansvar och kvalitet.

Vi är verksamma i hela Finland samt i norra Sverige

Vi utför projektarbeten inom markentreprenad och infrastruktur i hela Finland, samt i norra Sverige. Antalet projekt inom markentreprenad, dess kompetensbehov samt antalet medarbetare som krävs varierar.

Våra fabrikstjänster innefattar insamling, bearbetning och transport av biprodukter från industrin för återanvändning.

Våra projekttjänster innefattar helhetslösningar för byggprojekt. Vi agerar som huvudentreprenör i projektet och samordnar projektets olika faser.

Hos oss är inget jobb en ”enmansföreställning”, även om jobben till stor del utförs självständigt. Vi arbetar alltid som ett team på arbetsplatsen.

Läs mer om våra tjänster.

Att ta hänsyn till våra anställda gynnar oss alla

Vi ser till att lönen betalas ut punktligt och avtalsenligt och att alla har möjlighet att ta ut sin semester. Vi vill också kontinuerligt utvecklas som arbetsgivare. Välbefinnandet på arbetsplatsen, samt feedback och utvecklingsidéer från våra medarbetare ligger till grund för utvecklingen av det dagliga arbetet.

 • Löner betalas alltid ut som utlovat
 • Medarbetarna har tillgång till personalförmåner genom Epassi
 • Våra medarbetare har tillgång till omfattande företagshälsovård
 • Alla kan komma med feedback och utvecklingsidéer. Initiativ belönas efter dess nytta.
 • Vi är flexibla när en medarbetare behöver tid att sköta personliga ärenden
 • Under semestern ska medarbetaren kunna koppla bort jobbet helt och hållet
 • Vår lönehandläggare känner medarbetarna och deras arbetsmiljö, vilket gör kommunikationen enkel och omedelbar

Letar du efter en stabil och pålitlig arbetsgivare? Se lediga tjänster eller skicka in en öppen arbetsansökan.