Menestymme yhdessä työntekijöidemme kanssa

Meitä on noin 150 vakituisen ammattilaisen työyhteisö siirtämässä ja käsittelemässä teollisuuden sivuvirtoja, maata ja kalustoa perheyhtiön yhdessä tekemisen asenteella. Työkohteiden tiimimme tekevät työt lupausten mukaisesti ja yrityksemme omistajatkin ovat läsnä yrityksen toiminnassa sekä johtoryhmätyöskentelyssä. Olemme ylpeitä keskinäisen luottamuksen työilmapiiristä.

Työntekijämme tiedostavat hienosti, että he edustavat työmailla yritystämme. Tehdessään töitä työn tilaajalle he asennoituvat olemaan asiakaspalvelutehtävissä.

Henkilöstöjohtaja Tuija Näppä

Työnkuva tekijän mukaan

Arvostamme moniosaavaa henkilöä, joka voi tehdä töitä erilaisilla koneilla ja monenlaisissa työympäristöissä. Jos työntekijä haluaa kuitenkin tehdä vahvuudeksi kokemaansa työtä tietyllä laitteella, niin sekin sopii. Meillä ei mahduteta ihmisiä tiettyyn ennalta määrättyyn muottiin.

Suurin osa työntekijöistämme ovat koneenkuljettajia, mutta työnkuvat ja vaatimukset vaihtelevat työkohteittain ja työntekijän osaamisen perusteella. Noin 200 työkoneen ja laitteen ylläpitoa varten meillä on raskaan kaluston asentajia. Työkoneiden käyttötuntimäärän mukainen huoltotoiminta ei aina riitä. Toimintamme sydämen eli korjaamomme asentaja voi käydä myös työmaalla hoitamassa kaluston käyttökuntoon.

Toimihenkilöinämme on työnjohtajia, ajojärjestelijöitä sekä talous- ja henkilöstöhallintoa. Yritysjohdossa ja johtoryhmässä toimitusjohtajan lisäksi työskentelee liiketoimintajohtajia, myyntijohtaja, henkilöstöjohtaja sekä vastuullisuusjohtaja.

 • Suurin osa työsuhteistamme ovat vakituisia, projektitöihin palkkaamme myös määräaikaiseen työsuhteeseen.
 • Koulutusvaatimuksena on tavallisesti logistiikan ja maanrakennusalan perustutkinto, mutta myös työ on voinut olla opettajana ja pätevöittäjänä.
 • Koulutussopimukseen perustuen pätevöitämme koneenkuljettajia ja korjaamollemme asentajia.
 • Kesäajoiksi rekrytoimme tyypillisesti koneenkuljettajia, korjaamollemme asentajia ja työmaille kesätyönjohtajia.
 • Työntekijämme palkkaus perustuu infrarakentamisen TES:iin ja toimihenkilöiden rakentamisalan TES:iin.

Meillä on yli 20 vuoden mittaisia työsuhteita ja poislähteneitä on palannut takaisin meille töihin.

Jari Muotio
hpj, Liiketoimintajohtaja / Infra

Perehdytyksellä luomme pohjan hyvälle työsuhteelle

Käytössämme on valmis vaiheistetun perehdytyksen malli. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä kokisi työnsä turvalliseksi ja mielekkääksi tehdä.

 • Perehdytämme uuden työntekijän toimintatapoihimme sekä turvallisuus- ja laatunäkökulmiin.
 • Perehdytys jatkuu alkuvaiheen jälkeen työmaalla, missä uuden työntekijän nimetty työkaveri toimii työopastajana.
 • Tehdaspalveluissa työntekijämme saa asiakkaamme perehdytyksen, jossa korostuu työturvallisuus ja vastuullinen toiminta.
 • Kaikilla työntekijöillämme tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Koulutuksia järjestämme säännöllisesti.
 • Ensiapukoulutukset järjestämme tarpeen mukaan. Pidämme huolen, että meillä on tarpeeksi ensiaputaitoisia henkilöitä yrityksessämme ja eri toiminnoissa.
 • Esihenkilömme käyvät varhaisen välittämisen koulutuksen, jotta ennakoivalla keskustelulla voisimme kehittää ja taata työntekijöidemme työhyvinvoinnin.

Lue vastuullisuudesta ja laadusta lisää.

Teemme työtämme koko Suomen ja Pohjois-Ruotsin alueella

Maanrakennusurakointi ja infran rakentaminen on projektityötä, jota teemme koko Suomen alueella ja Pohjois-Ruotsissa. Maanrakennusurakoinnin projektit ja niiden tarvitsemien ammattilaisten määrä ja osaamistarve vaihtelevat tapauskohtaisesti.
Tehdaspalveluissa keräämme, käsittelemme ja toimitamme uusiokäyttöön teollisuuden sivuvirtoja.

Projektitoimintamme käsittää hankerakentamisen kokonaisuutta. Toimimme pääurakoitsijana hankkeessa ja koordinoimme projektin eri vaiheita.
Yksikään työ ei ole meillä ”yhden miehen show”, vaikka työ pitkälti itsenäistä onkin. Työkohteessa tehdään aina tiiminä töitä.

Lue palveluistamme lisää.

Työntekijöidemme huomioiminen on yhteinen etu

Hoidamme sovitusti palkan maksun ja lomat jokainen voi pitää työltä rauhassa. Haluamme kuitenkin kehittyä työantajanakin jatkuvasti. Työhyvinvointi ja työntekijöiden palaute ja kehitysideat ovat pohjana arkityön kehittämisessä.

 • Palkat maksetaan aina luvatulla tavalla.
 • Työsuhde-etuna on Epassi
 • Henkilöstöllämme on käytössään laajat työterveyshuollon palvelut.
 • Kaikilla on mahdollisuus antaa palautetta ja kehitysideoita. Aloitteita palkitaan niiden vaikuttavuuden mukaan.
 • Joustamme, kun työntekijä tarvitsee aikaa henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen.
 • Lomat voi pitää ilman, että tarvitsisi miettiä töitä.
 • Oma palkanlaskijamme tuntee työntekijät ja heidän työympäristönsä, jolloin yhteydenpito on helppoa ja välitöntä.

Etsikö vakaavaraista ja luotettavaa työnantajaa? Katso avoimet työpaikat tai laita avoin työhakemus meille.