Kiertotalous ja laatutyö ovat osa työhistoriaamme

Olemme olleet kiertotalouden edelläkävijä jo 1960-luvulla. Silloisen Rautaruukin ja nykyisen SSAB Raahen tehtaalla aloitimme työt, joiden päämääränä oli neitseellisen materiaalihukan minimoiminen sekä sivuvirtojen maksimaalinen kerääminen ja käsittely uudelleen käytettäväksi.

Asiakkaamme tiedostavat, että vastuullisuus parantaa heidän kilpailukykyään.

Vastuullisuusjohtaja TkT. Kati Oravisjärvi

Ekologinen vastuullisuus

Olemme ratkaisukeskeinen yritys ja se koskee työtehtävien lisäksi myös ekologista vastuullisuutta. Yritysjohtomme, työntekijämme ja aliurakoitsijamme ovat sitoutuneet tapaamme toimia ja kehittää ekologista vastuullisuutta.  Etsimme aina kestävimmän ratkaisun.

Kiertotalous

 • teollisuuden sivuvirtojen tehokas kerääminen, kuljetus ja käsittely uudelleen käytettäväksi materiaaliksi
 • neitseellisen raaka-aineen kerääminen ja käsittely valmistusmateriaaliksi
 • maanrakennuksessa kertyneen kiviaineksen murskaus työkohteessa ja uudelleen käyttö pohjatyössä

Tavoitteena hiilineutraalisuus:

 • käytössämme on Euro6-koneet ja siirtymä sähköisiin työkoneisiin on käynnissä
 • dieselkoneissa siirrymme käyttämään 100 %:sti jätteestä tehtyä myDieseliä
 • optimoimme ajot ja kuljetukset
 • alihankkija ja maanotto mahdollisimman läheltä työkohdetta
 • oma korjaamo huoltaa kaluston ennakoivasti
 • vanhat koneet poistetaan käytöstä
Pentti Hämeenaho CO2 laskettu

Ohjaamme toimintaa vihreään siirtymään konevalinnoissa ja kaikessa tekemisessämme.

Jari Muotio
hpj, Liiketoimintajohtaja / Infra

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu on luonnollinen osa meitä. Perheyhtiön perinteiden mukaisesti huomioimme työntekijämme ja kannamme vastuun heistä. Vastapalveluna saamme sitoutumisen, josta esimerkkinä syksyn 2023 henkilöstökyselyn suosituin vastaus vahvuudestamme: ”Teemme minkä lupaamme”.

 • olemme yritys, jossa kaikki ovat yhdenvertaisia
 • kehitämme jatkuvasti työhyvinvointia yhdessä työterveyshuoltomme ja työntekijöidemme kanssa
 • työterveyshuoltomme sisältää laajat palvelut fysikaalisesta hoidosta alkaen
 • jatkuva tiedonhankkiminen vastuullisuuteen ja koulutus työntekijöille
 • palkitsemme työntekijöitä vuosittain
 • tuemme paikallista nuorisotyötä ja harrastamisen mahdollisuuksia
 • käytössämme on ilmoituskanava, jossa työntekijät voivat nimettöminä ilmoittaa kohtaamaansa väärinkäytöstä

Ekonominen vastuullisuus

Olemme vakaavarainen yritys, joka noudattaa lakeja ja säädöksiä ja suorittaa yritystoimintaan kuuluvat maksut. Olemme kotiseudullamme ja toimialalla merkittävä toimija ja vastaamme meihin kohdistuviin odotuksiin työllistämällä paikallisia osaajia, kesätyöntekijöitä sekä paikallisia tai työkohteen lähellä sijaitsevia aliurakoitsijoita.

Laatuvastuu on meille luonnollinen toimintatapa

Laatutoimintaamme ohjaavat asiakkaan laatuvaatimukset, yleiset laatuvaatimukset ja laatusertifioinnin auditoinnissa määritellyt laatusitoumukset. Asenteenamme on, että pystymme ylittämään asiakkaan laatuvelvoitteet.

 • sertifioitu laatujärjestelmä
 • tavoitteena laadun 0-poikkeama
 • järjestelmässämme pääsemme kiinni mahdolliseen laatupoikkeamiin
 • poikkeamien sisäinen raportointi: ei syyllistämistä vaan juurisyyn analysointia
 • laaturaportointi asiakkaalle
 • jalkautamme laatuvaatimuksemme myös alihankkijoillemme

Työturvallisuus:

Olemme panostaneet työturvallisuuden toteuttamiseen. Tavoitteena on 0-tapaturmaa ja teemme jatkuvaa kehitystä tavoitteen saavuttamiseksi.

 • turvavartti: säännöllinen info työntekijöille ajankohtaisista työturvallisuusasioista
 • työturvallisuuskontrolli: työhyvinvointikartoitukset, säännölliset palaverit työnjohdon kanssa
 • työturvallisuuden sertifikaatti vuoden 2024 alussa
 • säännölliset keskustelut työterveyshuollon kanssa