Työt puhuvat puolestamme

Kiertotalous on ollut toimintamme perusta jo 1960-luvulta lähtien. Teräksen valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvien sivuvirtojen käsittelystä kaikki lähti, ja tänään vastuullisuustyö on osa kaikkia palveluitamme. Asiat muuttuvat vain tekemällä. Olemme valmiita auttamaan sinuakin siirtymään vihreistä puheista tekoihin.

Sivutuotteiden käsittely

Keräämme, käsittelemme ja toimitamme uusiokäyttöön teräksen valmistuksesta ja metallin jatkojalostuksessa syntyviä sivuvirtoja. Meillä on oma raskaan sarjan kalusto, jälkikäsittelylaitos ja teollisuusalueella turvallisesti toimimaan tottunut henkilöstö. Keräämme ja käsittelemme tonneittain kuonaa, metallin neitseellistä hukkamateriaalia ja kuljetamme tehtailla puristetut briketit uusiokäytettäväksi.

Sivutuotteiden käsittely koskee myös maanrakennuspalveluitamme. Murskaamme ja uusiokäytämme infrahankkeen pohjatöistä kertyneet kivet ja lohkareet paikan päällä. Asiakkaanamme pienennät hiilijalanjälkeäsi ja asemoit yrityksenne vihreän siirtymän etulinjaan.

Puheista tekoihin, ole yhteydessä Anttiin.

Sivuvirtojen käsittelymme kattaa useita toimintoja. Skaalaamme palveluitamme aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Pauli Sarpola, toimitusjohtaja

Maanrakennusurakointi

Maanrakennusurakoinnillamme teemme infrarakentamisen pohjatyöt maanpäällä näkyvän rakenteen alapintaan saakka. Koneellisen työn lisäksi toimitamme omilta tai kohteen lähialueen maa-ainespaikoilta hiekat, sepelit ja murskeet. Kohteen raivaustöissä kertyneen kiviaineksen voimme murskata modernilla sähkömurskaimella ja käyttää kohteessa hyödyksi ilman, että aineksen kuljetuksella rasitettaisiin ympäristöä ja lisättäisiin kuluja.

Suunnittelemme työmme ja limitämme eri työvaiheet toisiinsa saumattomasti. Kohteena voi olla tuulivoimapuisto tiestöineen, sataman urakointi, voimalaitos tai vaikka urheilukenttä. Teemme töitä koko Suomen alueella ja pohjoisessa Ruotsissa.

Hoidamme myös rakennusprojektin kokonaisuutena. Siitä voit lukea lisää projektitoiminta-kohdasta.

Jari kertoo mielellään lisää infrarakentamisen palveluistamme.

Tehdaspalvelut

Tiedämme tehdasalueiden toimintalogiikan ja meillä on syvä tietämys prosesseista. Hoidamme tehdasalueilla erilaisia kuljetuksia ja materiaalien sivuvirtojen hallintaa sekä vuokraamme työkoneita, joita pidämme yllä korjaamossamme. Tehtaan laajennuksen tai toimintojen muuttuessa olemme myös oikea kumppani siirtämään rakennuksia, koneita ja materiaaleja seisakkiajan puitteissa. Tarvittaessa voimme tarjota myös laiteasennuksia. Henkilöstömme ja työkoneemme ovat tehdasalueella edustajiamme ja voit olla varma, että puheet ja teot kohtaavat.

Tehdaspalvelumme sopivat useille teollisuuden aloille. Palvelemme koko Suomen alueella.

Työkonevuokraus

Vuokraamme tehdasalueilla tapahtuviin kuljetuksiin ja materiaalihallintaan modernia työkonekalustoamme. Jatkuvan kehityksen nimissä myös uudistamme kalustoamme. Siirrymme asteittain sähkökäyttöiseen laitteistoon, josta trukit ovat ensimmäinen askel puolittaa käyttökulut ja siirtyä fossiilisista polttoaineista päästöttömään kalustoon.

Onko tarpeenasi työkoneet vai niille myös käyttäjät? Kerro lisää, Antti on kuulolla.

Projektitoiminta

Projektikokonaisuuksien hallintapalvelumme koskee infra- ja isojen kokonaisuuksien hankerakentamista. Maanrakennusurakoinnin lisäksi voimme hoitaa esimerkiksi teollisuushankkeen kokonaisuuden sähkö-, putki- ja laiteasennustöineen.

Projektitoiminnassa olemme pääurakoitsija, joka huolehtii asiakkaan puolesta alihankintaketjua ja eri työvaiheiden aikataulun keskenään toimivaksi kokonaisuudeksi. Asiakkaana säästät aikaa ja rahaa, ja riskit pienenevät. Tässäkin palvelumuodossa vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat toimintatapamme ytimessä. Kokenut projektoijamme Antti kertoo mielellään aiheesta lisää.