2.5.2024Allmänt, Nyheter

Hämeenahos strategiarbete  

Strategiarbetet är som bäst ett samarbete som leder till konkreta resultat. För att uppnå detta måste den externa partnern förstå sin kunds verksamhet, och den som uppdaterar sin strategi måste visa förändringsvilja och öppet kommunicera företagets aktuella tillstånd utöver målen.

Strategiarbetet är som bäst ett samarbete som leder till konkreta resultat. För att uppnå detta måste den externa partnern förstå sin kunds verksamhet, och den som uppdaterar sin strategi måste visa förändringsvilja och öppet kommunicera företagets aktuella tillstånd utöver målen. Hämeenaho valde Talentree AB som sin strategisamarbetspartner.

Hämeenahos VD är nöjd med valet av partner.

– Talentree blev snabbt insatta i vår verksamhet. Personkemin var rätt från början och allt eftersom strategiarbetet fortskred kändes det som att de var en del av vårt team.

Förutom strategiarbetet innebar Hämeenahos utgångspunkt en varumärkesreform.

– Vi kom fram till beslutet att först förnya varumärket och att strategiarbetet är en fortsättning på det. Vi lägger ett stort ansvar på våra partners för att se till att allt fungerar, säger Hämeenahos försäljningschef Antti Pasanen.

Familjeföretagets värderingar som grund för strategin

Med strategiarbetet ville vi inte korrigera med strikta affärsval, utan verkligen identifiera vad som är avgörande för verksamheten för att kunna uppnå framtida tillväxtmål.

– Personal, grönomställningen och ansvarsfullhet framträdde som grundläggande värderingar för verksamheten, på vilka strategin byggdes, berättar Talentrees affärsrådgivare och ekonomichef Heidi Eskelinen.

Gemensam förståelse, god stämning och entusiasm för att ta itu med saker är några av de viktigaste pusselbitarna för framgång.

– Affärsrådgivare och ekonomichef Heidi Eskelinen, Talentree AB

I Hämeenahos och Talentrees workshoppar fastställdes målen för de kommande åren. Företagets riktning var därmed klar, och det var dags att bestämma hur snabbt målen kan uppnås.

Talentrees Heidi uttrycker också särskild glädje över Hämeenahos förnyelseanda:

– Jag måste säga att det här är en väldigt sammansvetsad och inspirerande grupp. Vilket är otroligt viktigt när Hämeenaho fortsätter sin resa framåt.

Strategiarbetets verkliga resultat kommer att mätas i framtiden, men försäljningschef Antti Pasanen lyfter fram några positiva nycklar.

– Konsulterna hade en gedigen förståelse för affärsverksamheten och ekonomin. Istället för teoretiska resonemang fick vi konkret arbete.

I videon med undertexter kan du se och lyssna mer i detalj om Hämeenahos strategiarbete (på finska).

Om videospelningen inte fungerar, klicka på länken:
Se videon (på finska)