11.4.2024Uutiset, Yleinen

Hämeenahon strategiatyö  

Strategiatyö on parhaimmillaan yhteistyötä, josta syntyy konkreettisia tuloksia. Jotta näin tapahtuisi, ulkopuolisen yhteistyötahon on ymmärrettävä asiakkaansa liiketoiminta ja strategiaansa päivittävän on osoitettava tahtotila muutokseen ja kerrottava avoimesti tavoitteiden lisäksi yrityksen nykytilasta.

Strategiatyö on parhaimmillaan yhteistyötä, josta syntyy konkreettisia tuloksia. Jotta näin tapahtuisi, ulkopuolisen yhteistyötahon on ymmärrettävä asiakkaansa liiketoiminta ja strategiaansa päivittävän on osoitettava tahtotila muutokseen ja kerrottava avoimesti tavoitteiden lisäksi yrityksen nykytilasta. Hämeenaho valitsi strategiatyön kumppanikseen Talentree Oy:n.

Hämeenahon toimitusjohtaja on tyytyväinen kumppanivalintaan.

– Talentree pääsi sisälle toimintaamme todella nopeasti. Henkilökemiatkin osuivat kohdalleen heti alusta alkaen ja strategiatyön edetessä tuntui, että he ovat osa meidän porukkaa.

Hämeenahon lähtötilanteena oli strategiatyön lisäksi brändiuudistus.

– Päädyimme ratkaisuun, että brändi uudistetaan ensin ja strategiatyö on jatkumo sille. Asetimme kumppaneillemme ison vastuun, että homma toimii, kertoo Hämeenahon myyntijohtaja Antti Pasanen.

Perheyhtiön arvot strategian pohjana

Strategiatyössä ei haluttu oikoa määrittelemällä tiukkoja bisnesvalintoja, vaan aidosti tunnistettiin, mikä on elintärkeätä liiketoiminnalle, jotta tulevaisuuden kasvutavoitteita voidaan saavuttaa.

– Henkilöstö, vihreäsiirtymä ja vastuullisuus nousivat esille liiketoiminnan arvopohjiksi, joiden päälle strategiaa lähdettiin rakentamaan, kertoo Talentreen liiketoimintakonsultti ja talousjohtaja Heidi Eskelinen.

”Yhteinen ymmärrys, hyvä henki ja into lähteä asioita työstämään ovat onnistumisen reseptin tärkeimpiä palasia.”

– liiketoimintakonsultti ja talousjohtaja Heidi Eskelinen, Talentree Oy

Hämeenahon ja Talentreen työpajoissa asetettiin tavoitteet tuleville vuosille. Yrityksen suunta oli näin selvitetty, ja oli vuorossa millaisella vauhdilla tavoitteisiin päästään.

Talentreen Heidi toteaa myös erityisellä mielihyvällä Hämeenahon uudistamisen henkeä:

– Täytyy sanoa, että tässä on hyvin tiivis ja yhtyeen hiileen puhaltava porukka. Se on älyttömän tärkeätä, kun Hämeenaho jatkaa matkaansa eteenpäin.

Strategiatyön todellinen lopputulos mitataan tulevaisuudessa, mutta myyntijohtaja Antti Pasanen nostaa esille saatuja hyviä avaimia.

– Konsulteilla oli vankka ymmärrys bisneksestä ja taloudesta. Saimme teoreettisen hötön sijaan konkrettista tekemistä.

Tekstitetyltä videolta voit katsoa ja kuunnella tarkemmin Hämeenahon strategiatyöstä.

Jos videoupotus ei toimi klikkaa linkkiä:
Katso video

Aiheeseen liittyen