8.2.2024Uutiset, Yleinen

Toimitusjohtajan katsaus

Perheyhtiön perinteet ja tulevien vuosien kasvunäkymät pohjana aloimme uudistamaan toimintaamme usealla sektorilla vuoden 2023 loppupuoliskolla.

Hämeenaho kehittyy ja kehittää

Perheyhtiön perinteet ja tulevien vuosien kasvunäkymät pohjana aloimme uudistamaan toimintaamme usealla sektorilla vuoden 2023 loppupuoliskolla. Olemme aina toimineet vastuullisesti ja laadukkaasti, mutta kasvun vaatimien kehittymisen edellytyksiä tunnistettiin. Lähdimme liikkeelle strategiatyöstä sekä organisaation ja organisoinnin muutoksista. Aikaisempaa selkeämmät toimintamallit ja uudet rekrytoinnit auttavat hallinnollista työtä, henkilöstöä ja asiakkaitamme kommunikoinnissa ja keskinäisen luottamuksen lisäämisessä.
Syksyn 2023 aikana tehty brändityö näkyy jo visuaalisesti eri materiaaleissamme, ja se on osa modernin Hämeenaho-mielikuvan rakentamistyötä.

Erityinen huomio henkilöstöön

Henkilöstön työhyvinvointi on yksi kehitystyömme painopistealue. Työntekijöidemme osuutta ei voi korostaa liikaa. Moni on asiakasrajapinnassa töissä ja he ovat Hämeenahon kasvot asiakkaille. Asiakas- ja työntekijätyytyväisyyttä tullaan jatkossa säännöllisesti tutkimaan, mutta etänä tehtävien tilannekartoituksien lisäksi olemme enemmän läsnä työmailla. Arkityöhön liittyen kentällä työskentelevät henkilöt voivat halutessaan jatkossa tehdä monipuolisempaa työtä. Näin osaaminen jakaantuu laajemmin, ja äkillisen poissaolon tapauksessa osaava tuuraaja löytyy helpommin. Olemme myös luoneet esimiehille työohjeet, joilla varmistamme, että oikeat henkilöt ja koneet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Pitkät työsuhteet kertovat sitoutumista Hämeenahoon, mutta sitä ei voi pitää itsestään selvyytenä. Siksi työntekijöillemme viestintä ja vastavuoroinen valmius kuulla heitä ovat avainasemassa kehittymisessämme ja kasvussamme. Brändiohjeen viestintä teemoittain työntekijöille on yksi esimerkki, miten haluamme ottaa koko henkilöstömme mukaan arvojemme mukaisen toimintamme kehittämiseen. Henkilöstöä on mukana myös tuottamassa konkreettisia kehitysideoita.

Jatkamme hyvää palautetta saamaamme läsnäoloa työmailla, jolla lisäämme matalan kynnyksen vuorovaikutusta. Johtoryhmämme jäsenistä kukin tulee jatkossa jalkautumaan kuukausittain vähintään yhden työpäivän ajaksi työmaille kuulostelemaan, millä mielellä työtä tehdään.

Vastuullisuus kehittyy edelleen

Vastuullisuus on yksi vahvuutemme, mutta aina löytyy kehittämisen varaa.
Loppuvuodesta 2023 pääsimme jo erinomaiselle tasolle tapaturma- ja ympäristölaadun toteutumisessa. Jatkossa suuri askel on päästöttömiin työkoneisiin siirtyminen vanha kaluston poistuessa käytöstä. Tiedostamme ja hyväksymme, että sähkökäyttöiset koneet ovat moninkertaisesti polttomoottorityökoneita kalliimpia, mutta toisaalta niiden käyttökustannukset ovat puolet fossiilisia polttoaineita käyttäviin koneisiin verrattuna. Olemme koneiden osalta rajakohdassa, mutta tulevaisuuden työkohteisiin olemme jo resursoineet urakoita täyssähköisillä työkoneilla tehtäviksi. Vihreä siirtymä on meille totta ja konkretiaa. Isoimmissa työkoneissa joudumme vielä odottamaan laitekehitystä, koska täyssähköisinä kaikkia laitteita ei vielä ole saatavilla.
Edellytämme myös kumppaneiltamme vastuullisuutta. Tarkastelemme kumppaneidemme toimintaa, jotta Hämeenahon vastuullisuus, ohjeet ja säännökset toteutuvat kaikilla rintamilla.

Kasvutavoitteet

Olemme asettaneet liikevaihdon kasvattamiseksi kunnianhimoiset viisivuotistavoitteet. Nykyisellä tekemiselläkin ja asiakastyöllämme liikevaihtomme kasvaa. Eritoten Ruotsin puolen avaukset ja infrarakentaminen tulevat olemaan lisäkasvun mahdollistajia.

Jotta kasvu mahdollistettaisiin tehokkaasti, satsaamme tiedon hallintaa ja kulkuun automatisoimalla toimintojamme. Toiminnanohjausjärjestelmä tullaan uudistamaan, jotta saamme reaaliaikaista dataa toiminnastamme. Moderni ERP ei riitä vaan meidän on saatava myös uusia toimihenkilöitä organisaatioomme. Uskomme, että kasvusta huolimatta voimme edelleen olla maanläheinen työntekijöihin ja asiakaspalveluun keskittyvä yritys.

Erityismainintana olemme nostaneet esille myös korjaamomme, joka on toimintamme sydän. 12 henkilön yksikkömme koostuu korkean tason ammattilaisista, joilla on eritysosaamista alaltaan. Korjaamotoiminnassa kiinnitämme huomiota kaluston ennakoivaan huoltoon. Tällä vältetään pikakorjauksista aiheutuvat työn keskeytykset. Samalla pidämme tiukasti yllä myös korjaamotoiminnan ympäristövastuuta. Vuoden 2023 neljäs kvartaali osoittaa, että korjaamotoiminnassa hallitaan ympäristölle vahingollisten aineiden käyttö todella hyvin. Kun otetaan mukaan työkoneissa käytettävät lisälaitteet mukaan lukuun, Hämeenaholla on n. 200 yksikköä ylläpidettävänä. Se kertonee korjaamomme merkityksen ja vaatimuksen ympäristövastuun toteuttamisessa.

Suunniteltua ja hallittua kehitystä tapahtuu monella rintamalla, ja uudistukset ovat lähteneet käyntiin hienosti. Henkilöstömme ja asiakkaamme ovat antaneet positiivista palautetta jo tehdyistä muutoksista. Ydinviestimme mukaisesti ratkaisemme lupaukset todeksi.

Pauli Sarpola, toimitusjohtaja
Pentti Hämeenaho Oy

Aiheeseen liittyen

11.4.2024 Uutiset, Yleinen

Hämeenahon strategiatyö  

Strategiatyö on parhaimmillaan yhteistyötä, josta syntyy konkreettisia tuloksia. Jotta näin tapahtuisi, ulkopuolisen yhteistyötahon on ymmärrettävä asiakkaansa liiketoiminta ja strategiaansa päivittävän on osoitettava tahtotila muutokseen ja kerrottava avoimesti tavoitteiden lisäksi yrityksen nykytilasta.

Lue lisää