14.5.2024Uutiset, Yleinen

Hämeenahon johtamisen kehittäminen

Uudistunut ja uudistuva Hämeenaho päätti pohjustaa toimintansa kasvua johtamisen kehittämisellä. Ensimmäinen askel oli pysähtyä hetkeksi ja tunnistaa tarve siitä, että johtamisen kehittämiseen tarvitaan oppia.

Uudistunut ja uudistuva Hämeenaho päätti pohjustaa toimintansa kasvua johtamisen kehittämisellä. Ensimmäinen askel oli pysähtyä hetkeksi ja tunnistaa tarve siitä, että johtamisen kehittämiseen tarvitaan oppia. Mukaan tuli yrityksen ulkopuolisena tahona Talentree Oy:n liikkeenjohdon konsultit.

Pentti Hämeenaho Oy:llä on esittää vaikuttavia tunnuslukuja, johtamisen kokemusvuosia tai henkilöstön määrälukuja, mutta silti asenteena on kehittää ja kehittyä. Alkujaan ajatus oli tehdä yritykselle uusi strategia, mutta pohjatyöhön lisättiinkin johtoryhmän ja johtamisen kehittämisestä.

– Kartoitimme johtoryhmän henkilöiden omat vahvuudet, jotta voisimme tehdä mahdollisia tarkennuksia roolituksiin, kertoo Hämeenahon myyntijohtaja Antti Pasanen

Järjestettyjen workshop-istuntojen ”sivuvirtana” saivat johtoryhmäläiset oppia toisistaan, joka puolestaan helpottaa keskinäistä vuorovaikutusta.

– Porukka oppii tuntemaan toisensa ja itsensäkin paremmin, Antti summaa johtamisen kehittämisen lisäksi saatuja oppeja.

Johtamisen järjestelmät kasvutavoitteiden mukaan

Talentree Oy:n perustaja ja liikkeenjohdon konsultti Antti Haapakorva kartoitti Hämeenahon toimitusjohtajan Antti Sarpolan ja myyntijohtaja Antti Pasasen kanssa Hämeenahon kasvutavoitteita. Yhteinen tapa ja suunta kehitystoiminnalle löytyi.

– Ajatus oli kehittää etunojassa johtamisen kyvykkyyttä kasvun vaatimalla tavalla, Antti Haapakorva kertoo yhteistyön päätavoitteesta.

Johtaminen ja strategia ovat vastinpari. Pitää olla käsitys mihin suuntaan yritys on menossa ja mitä valintoja se vaatii, jotta hyviä asioita tapahtuisi.

– Ilman johtamista tarinaa ei saada elettyä todeksi. Eli strategia antaa suunnan ja johtaminen vauhdin, kuvaa Antti Haapakorva strategian ja johtamisen keskinäistä suhdetta.

”Avoin yhteistyö sekä intohimo ja uskallus katsoa eteenpäin ovat tehneet vaikutuksen.”

-liikkeenjohdon konsultti Antti Haapakorva, Talentree Oy

Hyvän yhteistyön edellytykset

Jotta ulkopuolinen taho voisi kehittää yrityksen liiketoimintaa ja johtamista, täytyy pohjatyön olla kunnossa. Hämeenahon toimitusjohtaja on kiitollinen, kuinka Talentree oivalsi mitä Hämeenaho tekee ja mitä halutaan kehittää.

– Talentree on ohjannut loistavasti strategiatyötämme ja johtoryhmämme toiminnan kehitystä. Olemme saaneet workshop-päivinä paljon aikaiseksi, Pauli Sarpola jakaa kiitosta Talentreelle.

Yritystoiminnan kehittämisen yhteistyö vaatii muutakin kuin tietojen vaihtoa. Talentreen Antti kuvaa hyvän yhteistyön pohjia näin:

–  Ihmiskäsitys Hämeenahon organisaation sisällä on hyvin samantyyppinen kuin meillä. On tuntunut alusta asti, että teemme tuttujen kanssa töitä. Yhteistyö on ollut hyvin välitöntä ja avointa.

Hämeenaho haluaa perheyhtiön arvojen mukaisesti kertoa kehitystyöstään avoimesti ulospäin.

Tekstitetyltä videolta voit katsoa ja kuunnella tarkemmin Hämeenahon johtamisen kehittämisestä.

Jos videoupotus ei toimi, klikkaa linkkiä:

Katso video

Katso myös:

Uudistuva yhtiö

Hämeenahon strategiatyö