Mitä vastuullisuus on?

Vastuullisuus on yrityksen ja yksilön järkevämpiä arjen tekoja – ei vain kaukaisia uutisotsikoita tai juhlapuhetta. Vastuullisella toiminnalla vaikutamme ympäristöön, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan ja se mahdollistaa parempaa ja kestävämpää liiketoimintaa.

Vastuullisen toiminnan vaikutuksiamme ympäristöön:

 • Ilmastonmuutoksen torjunta
 • Energian, raaka-aineiden ja materiaalien säästäminen
 • Luonnonvarojen ja ekosysteemin säilyttäminen
 • Vesistön, ilman ja maaperän säilyminen luonnonmukaisina
 • Kiertotaloudella tuotteiden ja materiaalin pidempi elinkaari

Vastuullisuus ei ole vain arvo vaan se on tekoja, jotka näkyvät toiminnassamme samoin kuin esimerkiksi rehellisyys tai työtehtävään tarttuminen.

Työantaja on vastuullisuuden mahdollistaja

Vastuullisen toiminnan edellytyksenä on yrityksemme mahdollistama tapa tehdä arkityötä vastuullisesti. Se tarkoittaa ympäristövastuun kohdalla käytännön tason tiedon jakoa, mihin esimerkiksi ympäristölle haitalliset aineet tai kierrätettävät materiaalit sijoitetaan. Se tarkoittaa työterveyden ja -turvallisuuden tiedon jakoa ja ylläpitoa sekä ihmisten yhdenvertaista kohtelua.

Vastuullisen toimintamme sosiaalisia vaikutuksia:

 • Työhyvinvointi
 • Selkeät työelämän käytännöt
 • Osallistamisen kautta lisääntyvä vuorovaikutus
 • Suvaitsevaisuus ja muiden huomioiminen tiivistää työyhteisöä
 • Turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö
 • Työllistäminen ja taloudellisen hyvinvoinnin luominen alueyhteisölle

Yrityksen on näytettävä esimerkkiä

Vastuullisesti toimimalla olemme yrityksenä esimerkkinä koko työyhteisölle. Täytämme yritystoiminnan säädökset, velvoitteet ja hyvät tavat ilman harmaille alueille siirtymistä. Säilytämme liiketoiminnan moraalin kovassakin kilpailutilanteessa, verot ja palkat maksamme ajallaan ja toteutamme henkilötietojen suojan tietoturvallisesti.

Miksi vastuullisuus kannattaa?

Vuonna 2023 suuryrityksistä 55,7 % vaihtoi alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden toteutumattomuuden vuoksi. Näistä yli puolet (65,3 %) koskettivat teollista alihankintaa.

Lähde: OP:n suuryritystutkimus 2024

Vastuullisuuden kärkitoimijat voittavat kilpailun:

Vastuullisuus ei ole sidoksissa trendeihin tai suhdanteisiin, vaan se on pysyvä olotila, jonka merkitys kasvaa koko ajan. Kun kehitämme toimintaamme vastuullisuusperiaatteiden mukaan, meillä on olemassa kilpailuetu.

Vastuullisuutemme on myös:

 • Kustannussäästöä
 • Riskienhallintaa
 • Yrityksen ja työnantajan maineen hallintaa
 • Mahdollisuus uuteen liiketoimintaan
 • Yritystoiminnan eettistä jatkuvuutta

Vastuullisen toiminnan periaatteet Hämeenaholla:

 • Historia: olemme olleet kiertotalouden tekijöitä jo 1960-luvulta lähtien ja perheyhtiön periaatteisiimme kuuluu matala hierarkia ja helppo vuorovaikutus.
 • Jatkuva kehitys: vastuullisuus ohjaa kehitystoimintaamme ja se näkyy ennen kaikkea työntekijöistämme huolehtimisessa ja ympäristön huomioimisessa kaikessa tekemisessämme.
 • Asenne: ”Olemme vastuullisempi kuin…” Meidän ei tarvitse verrata itseämme muihin toimijoihin. Tiedämme olevamme vastuullisia, koska vastuullisuuden pohja on luotu jo vuosikymmeniä sitten ja meillä on asenne pysyä vastuullisuuden etulinjassa.
 • Läpinäkyvyys: kerromme henkilöstöllemme yhtiön asioista sellaisena kuin ne ovat, mikä on edellytyksenä työntekijöidemme osallistamisessa yhtiön ja toimintojen kehitykseen.
 • Rehellisyys: olemme rehellisiä työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Vastuullinen toiminta on osa työhistoriaamme. Lue lisää: