22.2.2024Allmänt, Nyheter

Donationer till Kompassi och mödra- och skyddshemmet i Brahestad

Den här julen stödjer vi våra lokala organisationer som många gånger inte uppmärksammas trots deras betydelse i samhället.

Kompassi erbjuder övervakade, schemalagda och stödda bostadstjänster dygnet runt för våra funktionshindrade invånare i Brahestad.

Mödra- och skyddshemmet i Brahestad erbjuder trygghet dygnet runt för personer som drabbats av eller hotas av våld i hemmet eller inom familjen.

Dessa typer av boenden är viktiga gemenskaper som möjliggör övervakning och stöd dygnet runt för människor som behöver särskild vård och hjälp i sin vardag.