7.5.2024Uutiset, Yleinen

Työnjohtaja Matti Kärjä: maanrakennus ja murskaus on jatkuvaa kehittämistä

Matin maanrakennusura alkoi jo mopoikäisenä, ja työt jatkuivat armeijan jälkeen eri työnantajilla lähinnä kaivosprojekteissa kiviaineksen louhinnan ja siirron parissa. Vuoden 2024 tammikuussa Matti aloitti Hämeenahon perheyhtiössä työnjohtajana.

Nykyinen työnjohtajan työ sisältää toimistopäiviä, mutta Matti tuumaa olevansa mieluiten kentällä töissä.

– Olen käytännön ihminen. Hämeenahon omistajien kanssa taidan olla hengenheimolainen, kun mieluummin touhuan työmaalla.

Matilla oli jo ennakkoon kosketuspintaa Hämeenahoon.

– Olen ollut samoilla työmailla toisen työnantajan leivissä, ja Jarin ja Arin kanssa olemme olleet juttusillakin. Tuttavapiiristänikin on ollut henkilöitä, ja on edelleenkin, Hämeenaholla töissä. Tuttavien kautta taisin päätyäkin Hämeenaholle töihin.

Nykyisessä työssään Matti tekee tarjouslaskentaa ja kenttätöihin Matti pääsee murskaamaan kiviaineksia.

– Louhinta ja murskaus tulee olemaan vastuullani.

Hämeenaholla Matti kulkee töihin ensimmäisen kerran kotoaan. Toki kohteet voi edelleenkin vaatia reissaamista.

– Me liikumme maanrakennusurakoiden ja kohteiden mukaan, mutta omalla kohdallani ainakin vielä olen käynyt kotoani töissä.

Laatua tehokkaammin

Hämeenahon murskaamasta kiviaineksesta käytännössä kaikki menee infrarakentamiseen ja tiestön kunnossapitoon. Tietty osa toimituksista on myös betoni- ja asfalttikivilajikkeita.

Matin mukaan asiakkaat tietävät mitä ostavat.

– Toki esitän vaihtoehtoja, jos jokin muu ratkaisu tuottaa mielestäni laatukriteerit täyttävän kiviaineksen edullisemmin. Esimerkiksi polttoainekustannukset pitää huomioida, miten ne saadaan minimoitua kyseisessä työssä. Murskaus voi tapahtua Hämeenahon tai asiakkaan louhoksella.

– Tälläkin hetkellä olemme asiakkaan louhoksella murskaamassa. Pohdimme aina, mikä on järkevin ratkaisu kulujen kannalta. Tässä tapauksessa siirsimme murskaimen asiakkaan montulle. Meidän murskain on suht’ helposti lavetilla siirrettävä, ja itse työalueen sisällä se kulkee näppärästi muutaman sadan metrin matkat omalla tela-alustallaan.

”Talvella murskataan asiakkaille varastokasoja, jotta heillä on sulan maan rakennusurakoita varten ainesta valmiina.”

Hämeenahon asiakkailla on omat asiakkaat, jotka yleensä määrittelevät kiviaineisten laatuvaatimukset ja raekoon. Tavallisimmin asiakas huolehtii itse myös ainesten kuljetuksesta, mutta poikkeuksiakin on.

– Esimerkiksi Hämeenahoa työllistäneille tuulipuistotyömaille olemme toimittaneet omalla kalustollamme kiviaineksia. Useimmiten tapana on kuitenkin murskata asiakkaalle valmiit kasat, ja he toimittavat siitä omaan tahtiin tarvitsemansa määrän haluamaansa kohteeseen.

Talviajan Hämeenaho käyttää asiakkaille varastokasojen murskaamiseen, jotta heillä on sulan maan rakennusurakoita varten ainesta valmiina.

Kalliossa ja kiviaineksessa on laatueroja, ja kontrolli on tarkkaa ennen ja murskaustyön aikana.

– Esim. ratasepeli- ja asfalttiainekset vaativat kovan laadun, ja sen murskauskin on vähän erilaista. Laatu todetaan näytekivestä, joista alan laboratoriossa selvitetään kiven kovuudet ja muotoarvot. Myös murskauksen aikana otetaan jatkuvasti näytteitä. CE-merkintäkin edellyttää, että näytteet otetaan ja analysoidaan tietyin aikavälein.

Luonnon soran ottamiseen Pohjanmaalla on vielä hyvä tilanne.

– Etelä-Suomessa alkaa luonnonsorakohteet olla kaluttu ja uusia ottolupia on vaikea saada. Meillä täällä pohjoisessa on suht’ hyvä tilanne.

Vastuullisuus käytännössä

Uusi kalusto ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen minimointi on Matin työssä oleellisia ympäristövastuullisuuden tekoja.

– Myös vanhan betonin murskaus ja uudelleen käyttö tulee kasvamaan. Ja murskauksesta puhuttaessa Hämeenahohan käsittelee ja murskaa tehdasympäristössä metallin kuona-aineita, josta saadaan tehtaan sivuvirtoja hyötykäyttöön. Niillä pystytään korvaamaan luonnon materiaaleja.

Ympäristöviranomaiset, kaupungit ja kunnat määrittävät arvot ja rajat minkä puitteissa louhos- ja maanottotoimintaa harjoitetaan.

– Luvissa määritellään muun muassa mihin aikaan saadaan työskennellä. Poraus ja louhinta, ottosyvyys, rinteiden jyrkkyys, maan varastointikasojen korkeus, polttoaineiden säilytys ja kemikaalien varastointi ja moni muu asia on tarkkaan säädelty ja myös valvottu. Lupamääritysten toteuttamisessa olemme tarkkoja.

Hämeenaholla on laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja niihin sitoudutaan arkipäivän työssä. Matin mukaan hyvässä kiviaineisten otossa on mennyt hyvin, kun kukaan ei huomioi heidän käyntiään paikalla.

– Kun olemme saaneet pölyt, melut ja tärinät hallittua, kalusto sekä aikataulu ovat pitäneet ja asiakas on tyytyväinen, niin voimme sanoa onnistuneemme työssämme.

”Kun kukaan ei huomaa käyntiämme, olemme onnistuneet.”

Matin pitkä kokemus maanrakennuksesta ja louhinnasta auttaa asiakkaiden palvelua ja heidän tarpeensa ymmärtämistä. Matti kuitenkin suhtautuu työhönsä nöyryydellä.

– Tässä pitää oppia koko ajan uutta. Laitteet ja murskaustekniikka kehittyvät. Tehokkuutta ja taloudellisuutta voidaan aina kehittää.

Hämeenahon tekemisen hengessä Matti kuittaa:

– Eiköhän laiteta haalarit päälle ja lähdetään töihin.

Aiheeseen liittyen