Certifierad och kontinuerlig utveckling

Under hela vår företagshistoria har vår ledstjärna varit kvalitets- och miljöansvar.

Under hela vår företagshistoria har vår ledstjärna varit kvalitets- och miljöansvar. Familjeföretagets ansvarsprinciper har alltid varit och är fortfarande en del av vår dagliga verksamhet. Kvalitets- och miljöcertifikat är bevis på vårt arbete, men för att ständigt utvecklas strävar vi efter att alltid överträffa de officiella kraven. Vi investerar kontinuerligt i modern teknik och kan därmed minska vårt koldioxidavtryck. Till exempel så har övergången till elektriskt drivna maskiner och utrustning redan konkretiserats, och i vår dieseldrivna tunga utrustning använder vi myDiesel som är tillverkad av förnybara råvaror. Vi kräver också att våra underleverantörer arbetar på samma nivå som vi när det gäller ansvarsfullhet och kvalitet. Vi arbetar och levererar hållbara tjänster genom att ständigt blicka framåt och utvecklas.

Kati Orasjärvi, vår chef för ansvarsfrågor, ansvarar för frågor rörande kvalitet och ansvarsfullhet.

Kvalitets- och miljöcertifikat  

Vi har tilldelats certifikaten ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 (EN, pdf)

Arbetarskyddcertifikat  

Vi har tilldelats certifikaten ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 (EN, pdf)

Certifikat för intern kvalitetsledning av produktion

Vi har tilldelats certifikat för kvalitetsledning för följande byggnadsmaterial:

  • stenmaterial för betong
  • stenmaterial för asfalt
  • obundna stenmaterial

CERTIFIKAT FÖR INTERN KVALITETSLEDNING AV PRODUKTION (På finska)

Översikt över hållbarhetsprestanda – EcoVadis-betyg

Pentti Hämeenaho Oy är bland de 18 % bästa företagen som betygsatts av EcoVadis inom materialåtervinningsindustrin.

Pentti Hämeenaho Oy EcoVadis Performance Overview 2024 (pdf – på engelska)